HvorforAgroSmart.jpg

Hvorfor AgroSmart?

TINE Rådgiving tilbyr i dag bred økonomisk rådgiving til deg som er melkeprodusent. Nå utvider vi tjenestetilbudet til å omfatte oppfølging av regnskapet ditt. Samtidig inngår vi et samarbeid med Azets (tidligere Visma Services Norge) og deres topp moderne regnskapsløsning.

Det vil du merke i hverdagen!

Den digitale utviklingen skjer med stor kraft og høy fart, og merkes stadig mer i hverdagen. Den gir også deg som bonde store muligheter. Det er AgroSmart et godt eksempel på!

Med AgroSmart vil du for det første få en mer effektiv og enkel regnskapstjeneste. For det andre får du en unik mulighet til å følge opp økonomien i landbruksforetaket gjennom hele året. Løsningen frigjør tid og gir bedre styrings- og beslutningsmuligheter for deg som bedriftsleder. Du får rett og slett et bedre grunnlag for strategiske og økonomiske beslutninger – til å skape en bedre fremtid!